Informacja o zmianie adresu spółki BCL Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 maja 2023 r. nastąpiła zmiana adresu siedziby Spółki BUSINESS CENTRE LAB sp. z o.o. Nowy adres siedziby to ul. Sportowa 18-20, 87-100 Toruń.

Pozostałe dane Spółki takie jak KRS, NIP, REGON pozostają bez zmian. Zmianie nie ulegają także dane kontaktowe takie jak telefon i adresy e-mail.

W związku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej Spółki na wskazany powyżej adres, jak również o ujawnienie nowego adresu siedziby Spółki na wszelkich fakturach, rachunkach lub innych dokumentach kierowanych do BUSINESS CENTRE LAB sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że zmiana adresu Spółki pozostaje bez wpływu na ważność podpisanych umów i nie wymaga ich zmiany.