Stworzenie infrastruktury biznesowej - INTELLIGENT BUSINESS CENTRE LAB

Celem projektu pn. "Stworzenie infrastruktury biznesowej - INTELLIGENT BUSINESS CENTRE LAB" jest stworzenie infrastruktury biznesowej tj. miejsca, które będzie wspierało przedsiębiorców w zakresie testowania nowych rozwiązań, wykorzystywania dostępnej infrastruktury, jak również będzie przestrzenią do demonstracji osiągnięć. 
Planowane efekty, które chcemy uzyskać to poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poprawa warunków rozwojowych dla podmiotów z sektora MŚP, stworzenie dodatkowych miejsc prac. 
Wartość projektu w chwili obecnej to około 19 mln PLN.

Wkład Funduszy Europejskich to ponad 12 mln PLN. 

poziom_kolorjpg